Aurrekontuak

Aurrekontuak

2016ko aurrekontua

Sarrerak

112-01 O.H.G.Z. landa ondasunak 2.500
112-02 O.H.G.Z. hiri ondasunak 20.000
113-01 Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga 24.000
114-01 IVTNU (PLUSBALIA) 1.500
130-01 I.E.G.Z. enpresa iharduerak 80
  ZUZENEKO ZERGAK 48.080
     
282-01 Eraikuntza Instalazio eta Obren gaineko Zerga 9.000
  ZEHARKAKO ZERGAK 9.000
     
310-01 Zabor eta hiri hondakinak etxez-etxe biltzea 13.000
310-03 Udal hilerria 100
310-10 Kirol instalazioak erabiltzeagatiko tasak 1.000
  ludotekako tasa 1.000
321-09 Erriel, zutoin kable eta antzekoak 3.000
396-01 Telefonika eta Euskalteleko konpentsazioa 800
399-01 Beste hainbat sarrera 220
  TASAK 19.120
     
400-01 Itundugabeko zergetak partaidetza 270
410-01 Eusko Jaurlaritzako: ongizateko dirulaguntzak 1.200
410-02 Eusko Jaurlaritza: Anbulatoriaren gastuak 1.700
410-03 Eusko Jaurlaritza beste dirulaguntzak 1.000
420-01 Diputaziotik itundutako tributuetako partaidetza 234.380
420-02 Diputazioa: Ongizateko dirulaguntzak 10.000
420-03 Diputazioa: beste dirulaguntzak 5.000
471-01 Bestelako enpresetako dirulaguntzak 1.000
  TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 254.550
     
540-01 Etxebizitzen alokairua 2.300
550-01 Ostaturen errenta 2.400
551-01 Larre aprobetxamenduak 1.000
559-01 Cespa: kanona 120.000
560-01 Gordailuen interesak 50
  ONDASUNEN ETEKINAK  125.750
     
710-01 Eusko Jaurlaritza Biodibertsitatea 20.000
710-02 E.J.: beste dirulaguntzak  1.000
710-03 EVE: ARGITERIA 2.500
720-01 Diputazioa: Argiteria Zelaialden 6.000
720-02 GFA: Lurralde oreka  18.000
720-03 GFA: Baserri bideak 10.000
720-04 Diputazioa: beste dirulaguntzak 1.000
  KAPITAL TRANSFERENTZIAK 58.500
     
  SARRERAK GUZTIRA 515.000

Gastuak

11 MAILEGUAK  
332-01100-01 Maileguen interesak 15.000,00
933-01100-01 Maileguen amortizazioa 34.000,00
     
151 HIRIGINTZA   
227-15100-07 Udal arkitektoaren hirigintza aholkularitza 8.000,00
601-15100-01 Inbertsioak urbanizaioan: ( Irigarritasuna, parkea lierniko eslikaraketa abar) 74.596,00
     
153 OBRAK  
210-15220-01 Azpiegiturako mantenimendu eta konponketak  8.000,00
     
161 UR GESTIOA  
210-16100-01 Ur sareko mantenimentua 200,00
221-16100-02 Gipuzkoako Urak: ur kontsumoa 800,00
601-16100-01 Ur depostioaren lurra erosi 2.000,00
     
162 HONDAKINAK BATU, KUDEATU  
421-16210-01 Sasieta: hondakinen bilketa  12.600,00
421-16230-01 Sasieta: hondakinen tratamentua  8.400,00
     
163 BIDEAK GARBITZEA  
131-16300-01 Peoiaren soldatak 10.000,00
160-16300-01 Peoia: gizarte asegurantza  3.500,00
230-16300-01 Peoia: desplazamenduko gastuak 100,00
221-16300-09 Kale garbiketaren ekoizkinak (garbiketa produktuak) 1.000,00
     
164 HILERRIA  
227-16400-01 Hilerriko mantenimentuko kontratoa 3.000,00
     
165 ARGITERIA  
210-16500-01 Argiteriaren mantenimentua 3.000,00
221-16500-01 Argiteriaren argindarra 6.500,00
623-16500-02 Farolak berritzea  15.000,00
     
231 ONGIZATEA  
120-23100-01 Gizarte langilea: oinarrizko soldata 1.400,00
121-23100-01 Gizarte langilea: ordainketa osagarriak 1.500,00
160-23100-01 Gizarte langilea: gizarte asegurantza 820,00
160-23100-04 Gizarte langilea: elkarkidetza 100,00
221-23100-12 Ongizate zerbitzurako materialak 300,00
227-23100-04 Etxez-etxeko zerbitzuaren kostua 21.000,00
230-23100-01 Gizarte langilearen desplazamenduko gastuak 100,00
481-23100-01 Ongizateko dirulaguntza bereziak 1.000,00
     
241 ENPLEGU SUSTAPENA  
131-24100-01 Enplegu sustapeneko langileen soldatak 11.500,00
160-24100-01 Enplegu sustapeneko gizarte asegurantza  4.000,00
230-24100-01 Enplegu sustapeneko desplazamenduko gastuak 100,00
     
311 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOEN BABESA  
227-31100-02 Desrratizazioa 1.500,00
     
312 OSASUNA  
211-31200-01 Osasun Etxea: mantenimendua 1.000,00
221-31200-01 Osasun Etxea: argindarra 1.000,00
     
323 HEZKUNTZA  
211-32300-01 Haurtzaindegia: mantenimenduko gastuak 1.000,00
214-32300-01 Haurtzaindegia: altzariak 1.000,00
221-32300-01 Haurtzaindegia: argindarra 2.500,00
221-32300-04 Haurtzaindegia: berogailua 1.200,00
417-32030-01 Segura eta Ormaiztegiko Udalak: eskolarako aportazioa 15.000,00
481-32300-01 Goierriko Herrien Ekintza: aportazioa 2.700,00
     
333 KULTUR EKIPAMENDUAK  
211-33300-01 Ludotekako mantenimentua 1.500,00
221-33300-01 Ludotekako argia 1.500,00
227-33300-04 Ludoteako gestioa 12.000,00
     
     
334 KULTURAREN SUSTAPENA  
481-33400-01 Dirulaguntzak 4.000,00
     
335 EUSKERA  
481-33500-01 Dirulaguntzak 2.000,00
     
33710 JUBILATUEN EGOITZA  
226-33700-02 Jubilatuen Eguneko antolakuntza 2.000,00
     
338 EKINTZA SOZIO-KULTURALAK  
226-33800-02 Protokolo eta ordezkapen arretak 2.000,00
226-33800-06 Jaiak 7.000,00
     
342 KIROL INSTALAZIOAK  
211-34200-01 Kirol instalakuntzen mantenimendua 1.500,00
221-34200-01 Kirol intalakuntzen argia 1.500,00
622-34200-01 Frontoia konpondu 8.000,00
     
414 LANDA GARAPENA  
421-41400-01 Goimen Elkarteari aportazioa 7.000,00
620-41400-01 Baserri bideak 15.000,00
680-41400-01 Biodibersitatea 35.100,00
680-41400-02 Apaolaza hezegunea 13.023,00
     
431 MERKATARITZA ETA FERIAK  
226-43110-02 Txerri azoka 5.000,00
421-43110-01 Goiekiri aportazioak 3.500,00
     
912 KARGU POLITIKOAK  
162-91200-05 Aseguroak 1.500,00
231-91200-01 Zinegotziak: desplazamenduko gastuak 500,00
     
920 ADMINISTRAZIO OROKORRA  
120-92000-01 A.O. Funtzionarioak: oinarrizko soldata 18.000,00
121-92000-01 A.O. Funtzionarioak: osagarriak 31.000,00
131-92000-01 Gargiketako pertsonala: soldata 12.000,00
160-92000-01 A.O. Funtzionarioak: gizarte asegurantza 21.000,00
160-92000-04 A.O. Funtzionarioak: elkarkidetza 1.480,00
162-92000-01 A.O. Funtzionarioak: prestakuntza 300,00
162-92000-05 A.O. Funtzionarioak: aseguroak 500,00
211-92000-01 Udaletxea: mantenimendu eta konponketak 4.000,00
214-92000-01 Udaletxea: altzariak eta lanabesak 1.500,00
220-92000-01 Udaletxea: bulego materiala 1.500,00
220-92000-02 Udaletxea: liburu, aldizkari ofizialak eta iragarkiak 550,00
220-92000-03 Udaletxea: material informatikoa 200,00
221-92000-01 Udaletxea: indar elektrikoa 500,00
221-92000-04 Udaletxea: berogailua 2.500,00
222-92000-01 Udaletxea: telefono kuotak 2.500,00
222-92000-02 Udaletxea: posta kuotak 300,00
222-92000-05 Udaletxea: informatikako kostoak 5.000,00
223-92000-01 Udaletxea: porte eta garraioak 500,00
224-92000-01 Udaletxea: aseguroak 6.000,00
227-92000-07 Udaletxea: Gesconsa, Einber. LOPD 6.000,00
230-92000-01 A.O. Funtzionarioak: desplazamenduko gastuak 300,00
     
922 EUDEL  
419-92200-01 Eudel: urteko kuota 301,00
     
932 TRIBUTU SISTEMAREN KUDEAKETA  
227-93200-09 Diputazioa: zergaren komisioa 1.000,00
     
934 BANKUKO KOMISIOAK  
369-93400-01 Bankuko komisioak 30,00
     
     
  GUZTIRA 515.000,00